Prof. Dr. Sümer ARAS

Ankara University


PROF. DR. SÜMER ARAS

E-posta : sumeraras@gmail.com

Tel : 11111111111

Ünvan : PROF.DR.

Birim : FEN FAKÜLTESİ

Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Doğum Yılı: 1966

Yazışma Adresi : A.Ü.F.F. Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji ABD Tandoğan- ANKARA 06100

Telefon 312-2232395

e-posta : aras@science.ankara.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı
Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Biyoloji Lisans (BS) 1988
ABD Cleveland State University Graduate School Biyoloji Yüksek Lisans (MSc.) 1994
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Doktora 1998

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim GörevTürü GörevDönemi
Ankara Üniversitesi Türkiye Ankara Biyoloji AraştırmaGörevlisi 1989-2001
Ankara Üniversitesi Türkiye Ankara Biyoloji YardımcıDoçent 2001-2006
Ankara Üniversitesi Türkiye Ankara Biyoloji Doçent 2006-2011
Ankara Üniversitesi Türkiye Ankara Biyoloji Profesör 2011-

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

 

1.‘Trifolium pratense L.’nin Doğal Tetraploid ve Diploid çeşitlerinin RAPD Analizi ile İncelenmesi’

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü

Proje Numarası:97–05–03–05

Başlangıç tarihi: 1997 Bitiş tarihi: 1999 Yardımcı Araştırmacı

2.‘GAP Bölgesi Bağcılığında Kuraklık ve Tuz Stresine Dayanıklılığın Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanımlanması Üzerinde Araştırmalar’

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK-TARP

Proje Numarası: 2059

Araştırmacı Başlangıç tarihi:1998 Bitiş tarihi: 2001 Yardımcı Araştırmacı

3.‘GSTM1 geninin Normal Bireylerde ve Akciğer Kanserli Hastalarda RFLP Analizi ile İncelenmesi’

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi, Araştırma Fon Müdürlüğü.

Proje Numarası: 2000-07-05-018 Başlangıç tarihi: 2000

Bitiş tarihi: 2002

Proje Yürütücüsü

4.‘Türkiye’de Bulunan Hesperis breviscapa Boiss. ve Hesperis kotschyi Boiss. Türlerinin Evrimsel İlişkilerinin Araştırılması’

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK-TBAG

Proje Numarası: 2211-102T109

Proje Yürütücüsü. Başlangıç tarihi: 2001 Bitiş tarihi:2002 Proje Yürütücüsü

5.‘Türkiye’de Bulunan Hesperis L. Cinsinin Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Filogeni Analizi’

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Proje Numarası: 8

Proje Yürütücüsü.

Başlangıç tarihi: 27.02. 2002 Bitiş tarihi: 27.02. 2004 Proje Yürütücüsü

 

 

 

 

6.‘Trabzon hurması (Diospyros kaki L) Bitkisinin AFLP (AMPLIFIED FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM) ile Moleküler Karakterizasyonu’

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Proje Numarası: 61

Proje Yürütücüsü. Başlangıç tarihi: 18.10.2002 Bitiş tarihi: 18.10.2005 Proje Yürütücüsü

7.‘Çeşitli Kaynaklardan Proteinaz K (serin proteaz) İzolasyonu ve Karakterizasyonu’ Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Proje Numarası: 55

Araştırmacı

Başlangıç tarihi: 18.10.2002

Bitiş tarihi: 18.10.2005

8.‘Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Aspicilia (Massal.) Liken Türlerinin Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanımlanması’

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Dairesi Proje Numarası: 2004-07-05-093

Proje Yürütücüsü. Başlangıç tarihi: 2004 Bitiş tarihi: 2007 Proje Yürütücüsü

9.‘Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Aspicilia (Massal.) Liken Türlerinin rDNA ITS Bölgesinin Dizi Analizi Yöntemi ile Tanımlanması’

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Proje Numarası: 171

Proje Yürütücüsü. Başlangıç tarihi: 13.06.2005 Bitiş tarihi: 13.06.2007 Proje Yürütücüsü

10.‘Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Lecidea Liken Türlerinin rDNA ITS Bölgesinin Dizi Analizi Yöntemi ile Tanımlanması’

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Dairesi

Proje Yürütücüsü

Proje Numarası: 2006-0705-116

Başlangıç tarihi: 2007 Bitiş tarihi: 2010

 

 

 

 

 1. ‘Süperoksit Radikallerinin Tayini İçin Jelatin-karboksimetilseluloz-süperoksit Dismutaz Biyosensörünün Geliştirilmesi ‘

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK-TBAG

Proje No: 108T131

Araştırmacı

Başlangıç tarihi: 01.07.2008 Bitiş tarihi: 1.07.2010 Yardımcı Araştırmacı

 1. ‘Kayseri İli Yöresinde Kirliliğe Maruz Bırakılmış Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf

Liken Türünde Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi ile Ağır Metal Analizi ve Hava Kirliliğinin Genotoksisitesinin Moleküler Markörlerle Değerlendirilmesi’ Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK-TBAG

Proje Numarası: 109T046

Proje Yürütücüsü

Başlangıç tarihi: 01.06. 2009 Bitiş tarihi: 01.06.2010

13.‘Dünya Nigella L. (Ranunculaceae) Türleri Üzerinde Moleküler Biyolojik Araştırmalar Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Dairesi

Başlangıç tarihi: Nisan 2011

Bitiş tarihi: Nisan 2014

Proje Yürütücüsü

 1. ‘UV radyasyonlarına ve bazı ağır metallere karşı Ramalina farinaceae ve Hypogymnia physodes liken türlerinde genotoksik etkinin ve DNA metilasyon modeli değişimlerinin moleküler markörler ile değerlendirilmesi’

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK.

Başlangıç tarihi: Haziran 2011 Bitiş tarihi: Haziran 2012 Proje Yürütücüsü

 1. Pb+2 ağır metal stresi altındaki Pseudovernia furfuraceae liken türünde lakkaz enzimini kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi.

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi,

Proje no: 13H4143001

Başlangıç tarihi: 2013 Bitiş tarihi: 2014 Yardımcı Araştırmacı Tamamlandı

 

 

 

 

 1. Türkiye Salix L. (Salicaceae) taksonlari üzerinde palinolojik, moleküler ve mikromorfolojik araştirmalar

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Yardımcı Araştırmacı

Başlangıç tarihi: 2014 Devam ediyor

 1. Cu+2 ve Zn+2 gibi ağır metal stresi altındaki patlıcan (Solanum melongena L.) bitkisinin katalaz (CAT) antioksidant enzimini kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi Destekleyen Kuruluş: Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi

Yardımcı Araştırmacı

Başlangıç tarihi: 2011 Bitiş tarihi: 2012

 1. Farklı Fasulye Çeşitlerinde LEA-3 Geninin Tuz ve Kuraklık Stresine Karşı İfade Seviyelerinin Kantitatif Real-Time PCR Yöntemleriyle İncelenmesi.

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi

Proje Yürütücüsü

Başlangıç tarihi: 2012 Bitiş tarihi: 2015

19.Yerli ve yabancı aspir (Carthamus tinctorius L) çeşitlerinde oleik asidin (Omega 9) linoleik aside (Omega 6) çevriminden sorumlu olan ve kaliteli yağ üretiminde rol sahibi olduğu düşünülen FAD2 genlerinin Real-Time PCR aracılığıyla analizi.

Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi

Proje Yürütücüsü Başlangıç tarihi: 2014

Tamamlandı

20.Farklı Fasulye Çeşitlerinde LEA 3 Geninin Tuz ve Kuraklık Stresine Karşı İfade Seviyelerinin Kantitatif Real Time PCR Yöntemleriyle İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04/02/2013 – 04/02/2015 (ULUSAL)

21.Ağır metal ve UV stresine maruz kalmış ayçiçeği (Helianthus annuus L.) bitkisinde ısı şoku proteini (Heat Shock Protein, HSP 17.7) kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi

Yardımcı Araştırmacı Destekleyen Kuruluş: Tübitak Başlangıç tarihi: 2014, Tamamlandı

 1. Pb 2 ağır metal stresi altındaki Pseudovernia furfuraceae liken türünde lakkaz enzimini kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28/06/2013 – 28/06/2014 (ULUSAL)

23.Türkiye Salix L   Salicaceae  taksonlari üzerinde palinolojik  moleküler ve mikromorfolojik araştirmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01/02/2014 – 12/12/2016 (ULUSAL)

 1. Omega 6 çevriminden sorumlu olan ve kaliteli yağ üretiminde rol sahibi olduğu düşünülen FAD2 genlerinin Real Time PCR aracılığıyla analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 26/06/2014 – 11/02/2016 (ULUSAL)
 2. Investigation of salt and drought stresses on mRNA levels of FAD2 gene in safflower Carthamus tinctorius L , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10/02/2015 – 15/02/2016 (ULUSAL)

25.Kadmiyum  Cd  Metalinin Ayçiçeği  Helianthus annuus L   Bitkisinde Heat Shock Protein Gen  smHSP 17  İfadesi Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10/02/2015 – 15/02/2016 (ULUSAL)

26.Yerli ve yabancı aspir Carthamus tinctorius L çeşitlerinde oleik asidin Omega 9 linoleik aside Omega 6 çevriminden sorumlu olan ve kaliteli yağ üretiminde rol sahibi olduğu düşünülen FAD2 genlerinin Real Time PCR aracılığıyla analizi/Ankara Üniv. BAP Alt Yapı Projesi/Araştırmacı. 2015-2017.

27.Bakır (Cu2) Kurşun (Pb2) ve Kadmiyum (Cd2) Ağır Metal Streslerine Maruz Kalmış Aspir Carthamus tinctorious L. Çeşitlerinde oleik asidin (Omega-9) linoleik aside (Omega-6) çevriminden sorumlu olan FAD2 Geni mRNA İfade Seviyelerinin Real Time PCR aracılığıyla analizi. Ankara Üniv. BAP Hızlı Destek Projesi/Araştırmacı, 2016-2018.

28.Tuz stresiyle ilişkili DOF transksripsiyon faktörü ailesinin fasulye bitkisinde genom düzeyinde in siliko tanımlanması ve gen ifadesi analizleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15/06/2016 – 15/03/2017 (ULUSAL)

 1. Keep Lab Safety Keep You Health. Avrupa Birliği Projesi, Erasmus K2- Mesleki Eğitim Programı. 2017-1-TR01-KA202-046148. Danışman. 2017-Devam Ediyor. (ULUSLARARASI)

 

YAYINLARI

 SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1.Buyuk I, İlhan E, Şener D, Ozsoy AU, Aras S. 2019. Genomewide identification of CAMTA in Phaseolus vulgaris L. and their expression during salt stress. Molecular Biology Reports. https://doi.org/10.1007/s11033-019-04716-8.s://doi.org/10.1007/s11033-01.

2.Kocaman E, Aras ES. General Overview of the studies with MALTI_TOF. 2019. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology.  28  (1) 1-9.

3.Buyuk I, Inal B, Ilhan E, Aras S. 2019. Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) DOF transcription factors differentially transcribed under salt stress. 28 (1) 48-66.

4.Kılıç N, Aras S, Cansaran-Duman D. (2018). Determination of Vulpinic Acid Effect on Apoptosis and mRNA Expression Levels in Breast Cancer Cell Lines. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry. DOI:10.2174/1871520618666180903101803.

 

5.Hamutoğlu R, Derici MK, Aras S, Cansaran-Duman D. (2018).Monitoring of genotoxicity in two lichen species induced by heavy metals and UV dosages. South African Journal of Botany. Accepted for publication.

6.Kılıç N, Derici K, Büyük İ, Soydam-Aydın S, Aras S, Cansaran-Duman D. (2018). Evaluation of in vitro anticancer activity of vulpinic acid and its apoptotic potential using gene expression and protein analysis. Indian J of Pharmeceutical Education and Research. 52(3):46-54.

7.Bölükbaşı, E., Bölükbaşı, A. and Aras, E.S. (2018). Determination of physiological, biochemical and molecular effects of zinc stress on the growth of sunflower seedlings (Helianthus annuus L.). International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 3(2); 530-536.

8.Avşar, C., Aras, S. (2018) ANALYSES OF parC AND gyrA MUTATIONS IN CIPROFLOXACIN-RESISTANT AND SUSCEPTIBLE pseudomonas. aeruginosa ISOLATED FROM SOIL BY PCR-RFLP AND SSCP METHOD.J Microbiol Biotech Food Sci. 7 (5) 495-498.

9.Avşar, C., Civek, S., Aras S. (2017) Phenotypic and genotypic characterization of foodborne bacteria isolated from Sinop Province, Turkey. Food Biotechnology. 31(3), 141-161.

10.İNAL BEHCET, BÜYÜK İLKER, İLHAN EMRE, ARAS EMİNE SÜMER (2017). Genome-wide analysis of Phaseolus vulgaris C2C2-YABBY transcription factors under salt stress conditions.  3 Biotech, 7(5), Doi: 10.1007/s13205-017-0933-0.

11.BÜYÜK İLKER, ARAS EMİNE SÜMER (2017). Genome-wide in silico identification, characterization and transcriptional analysis of the family of growth-regulating factors in common bean (Phaseolus vulgaris L.) subjected to polyethylene glycol-induced drought stress.  Archives of Biological Sciences, 69(1), 5-14., Doi: 10.2298/ABS160204033B.

12.AYDIN SEMRA, BÜYÜK İLKER, CANSARAN DUMAN DEMET, ARAS EMİNE SÜMER (2016).  Effects of lead  Pb  and cadmium  Cd  elements on lipid peroxidation  catalase enzyme activity and catalase gene expression profile in Lycopersicum esculentum L.  Journal of Agricultural Sciences, 4(22), 539-547.

13.BÜYÜK İLKER, İNAL BEHCET, İLHAN EMRE, TANRISEVEN MEHMET, ARAS EMİNE SÜMER, ERAYMAN MUSTAFA (2016).  Genome-wide identification of salinity responsive HSP70s in common bean.  Molecular Biology Reports, 43(11), 1251-1266., Doi: 10.1007/s11033-016-4057-0

14.BÜYÜK İLKER, BÖLÜKBAŞI EKREM, ARAS EMİNE SÜMER (2016).  Expression of CtFAD2 Gene For Early Selection in Safflower Oleic Linoleic Oil Content.  The Journal of Animal and Plant Sciences, 26(5).

15.ALTUNKAYNAK ERSİN, BÜYÜK İLKER, SOYDAM AYDIN SEMRA, ARAS EMİNE SÜMER (2016).  New insight into evaluation of DNA methylation levels with CRED RA technique in the genome of Lycopersicum esculentum subjected to NaCl and PEG.  Biological Diversity and Conservation, 9(1), 163-171.

16.BÜYÜK İLKER, ARAS EMİNE SÜMER, CANSARAN DUMAN DEMET (2016).  Varied expression pattern of the small heat shock protein gene encoding HSP17 7 against UVA  UVB  Cu2  and Zn2  stresses in sunflower.  Plant Protection Science, 52(2), 99-106., Doi: 10.17221/125/2015-PPS.

 

17.SOYDAM AYDIN SEMRA, BÜYÜK İLKER, CANSARAN DUMAN DEMET, ARAS EMİNE SÜMER (2015).  Roles of catalase  CAT  and ascorbate peroxidase  APX  genes in stress response of eggplant  Solanum melongena L   against Cu 2 and Zn 2 heavy metal stresses.  Environmental Monitoring and Assessment, 187(12), Doi: 10.1007/s10661-015-4939-y.

18.CANSARAN DUMAN DEMET, ALTUNKAYNAK ERSİN, ASLAN ALİ, BÜYÜK İLKER, ARAS EMİNE SÜMER (2015).  Application of molecular markers to detect DNA damage caused by environmental pollutants in lichen species.  Genetics and Molecular Research, 14(2), 4637-4650., Doi: 10.4238/2015.May.4.23.

19.BATIR MUHAMMET BURAK, CANDAN FEYZA, BÜYÜK İLKER, ARAS EMİNE SÜMER (2015).  The determination of physiological and DNA changes in seedlings of maize  Zea mays L   seeds exposed to the waters of the Gediz River and copper heavy metal stress.  Environmental Monitoring and Assessment, 187(4), 169, Doi: 10.1007/s10661-015-4389-6.

20.BÜYÜK İLKER, ARAS EMİNE SÜMER (2015).  Screening of PvLEA3 gene mRNA expression levels with qRT PCR in different bean varieties  Phaseolus vulgaris L   subjected to salt and drought stress.  TURKISH JOURNAL OF BOTANY, 39(6), 1014-1020., Doi: 10.3906/bot-1502-4.

21.Kılıç Z, Atakol O, Aras S, Cansaran-Duman D, Emregul E. 2014. Biosorption properties of Zinc (II) from aqueous solutions by Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. Journal of the Air & Waste Management Association. 64(10): 1112-1121.

 1. Soydam S., Büyük İ., Aras S. 2014. Expression of SOD gene and evaluating its role in stress tolerance in NaCl and PEGstressed Lycopersicum esculentum. Turkish Journal of Botany, 38: 89-98. (SCI-Expanded)

20.Cansaran D., Altunkaynak E., Aslan A., Büyük İ., Aras S. 2014. Application of Molecular Market to Detect DNA Damage in Lichen Species Caused by Environmental Pollutants in the Province of Erzurum, Turkey. Genetics and Molecular Research. 14(2):4637-4650. (SCI-Expanded)

 1. Vardar Ç, Başaran E, Cansaran-Duman D, Aras S. 2014. Assessment of air pollution genotoxicity in the Province of Kayseri (Central Anatolia) by using Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf and AFLP markers. Mutation Research- Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 12(2):536-43. (SCI-Core)
 2. Kılıç Z, Atakol O, Aras S, Cansaran-Duman D, Çelikkol P, Emregul E. 2014. Evaluation of different isotherm models, kinetic, thermodynamic and copper biosorption efficiency of Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Journal of the Air & Waste Management Association. 64(1):115-23.
 3. Cansaran-Duman D, Altunkaynak E, Aras S. 2014. Heavy metal accumulation and genotoxicity indicator capacity of the lichen species, Ramalina pollinaria collected from around the iron-steel factory in Karabük, Turkey. Turkish Journal of Botany. 38: 477-490. (SCI-Expanded)
 4. Soydam-Aydın S, Başaran E, Cansaran-Duman D, Aras S. 2013. Genotoxic effect of cadmium in okra (Abelmoschus esculantus L.) seedlings: comperative inverstigation with population parameters and molecular markers. Journal of Environmental Biology. Vol 34, 985-990,

 

 

 

 

 1. Soydam-Aydın S., Büyük İ., Aras S. 2013. Relationships Among Lipid Peroxidation, Enzyme Activity and Gene Expression Profiles of Superoxide Dismutase (SOD) In Lycopersicum esculentum L. Exposed To Cold Stress. Genetics and Molecular Research. 12 (3): 3220-3229. (SCI-Expanded)

26.Soydam-Aydın S, Başaran E, Cansaran-Duman D, Aras S. 2013. Genotoxic effect of cadmium in okra (Abelmoschus esculantus L.) seedlings: comperative investigation with population parameters and molecular markers. Journal of Environmental Biology. 34(6):985-90.

 1. Cansaran-Duman D., Atakol O, Aras S., Atasoy İ. 2012. Accumulation of trace elements in Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. transplanted to a polluted site in Ankara and assesment of air pollution genotoxicity by molecular markers. Ekoloji. 21, 85, 1-14.
 2. Kocabay, O., Emregul, E., Soydam Aydın S., Aras, S. 2012. Detection of superoxide radicals in tomato plants exposed to salinity, drought, cold and heavy metal stress using CMC-G-SOD biosensor. Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology. Early Online: 1–7. DOI: 10.3109/10731199.2012.717944. (SCI-core)
 3. Cansaran-Duman D, Altunkaynak E, Aras S. 2012. Heavy metal accumulation and genotoxicity indicator capacity of the lichen species, Ramalina pollinaria collected from around the iron steel factory in Karabük, Turkey. Turkish Journal of Botany. In press. (SCI-Expanded)
 4. Cansaran-Duman D, Aras S, Atakol O, Atasoy İ. 2012. Accumulation of trace elements and assessment of genotoxicity in the lichen Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. transplanted to polluted site in Ankara. Ekoloji. 21, 85, 1-14 (2012). (SCI-Expanded)
 5. Kocabay, O., Emregul E., Aras, S. Emregul, K.C. 2012. Carboxymethylcellulose– gelatin–superoxidase dismutase electrode for amperometric superoxide radical sensing. Bioprocess and Biosystems Engineering. 35:923–930. (SCI-core)
 6. Aras, S., Beyaztaş, T., Cansaran-Duman, D., Gündüzer E. 2012. Evaluation of Genotoxicity of Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.by RAPD analysis. Genetics and Molecular Research. 10 (4): 3760 – 3770. (SCI-Expanded)
 7. Soydam Aydin, S.,. Gökce, E., Büyük, İ., Aras, S. 2012. Characterization of stress induced by copper and zinc on cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings by means of molecular and population parameters. Mutation Research – Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 746 (2012) 49– 55. (SCI-core)
 8. Cansaran-Duman D., Beyaztaş T., Atakol O., Aras S. 2011. Assesment of the Air Pollution Genotoxicity by RAPD in Evernia prunastri L. Ach. Province of Iron-Steel Factory in Karabük, Turkey. Journal of Environmental Sciences. 23(7) 1171–1178. (SCI-Expanded)
 9. Aksoy, D., Aras S. 2011. Evaluation of copper-induced stress on eggplant (Solanum melongena L.) seedlings at the molecular and population level by use of various biomarkers. Mutation Research – Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 719: 29–34. (SCI-core)

 

 

 1. Ergül A., Aras S., Söylemezoğlu, G. 2010. AFLP analysis of different grapevine rootstock genotypes. Genetics and Molecular Research. 9 (2): 811-819. (SCI- Expanded)
 2. Aras S, Kanlıtepe Ç, Cansaran Duman D, Halıcı MG, Beyaztaş T. 2010. Assessment of air pollution genotoxicity by molecular markers in the exposed samples of Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf in the Province of Kayseri (Central Anatolia). Journal of Environmental Monitoring. 12:536-543. (SCI-core)
 3. Cansaran-Duman D, Atakol O, Atasoy I, Kahya D, Aras S, Beyaztaş T. 2009. Heavy metal accumulation in Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf from the Karabük Iron-Steel Factory in Karabük, Turkey. Zeitschrift für Naturforschung C. 64 c, 717 – 723. (SCI- core)
 4. Aras S, Duran A, Yenılmez G, Duman Cansaran D. 2009. Genetic Relationships Among Some Hesperis L. (Brassicaceae) Species From Turkey Assessed By RAPD Analysis: African Journal of Biotechnology. 8(14): 3128-3134. (SCI-Expanded)
 5. Yıldız, M., Bayazıt, S., Cebesoy, S., Aras, S. 2007. Molecular Diversity in Persimmon (Diospyros kaki L.) cultivars growing around Hatay province in Turkey. African Journal of Biotechnology. 6 (20): 2393-2399. (SCI-Expanded)
 6. Aras, S., Cansaran, D., Özdemir-Türk, A., Kandemir, İ., Candan, M. 2007. Resolving genetic relationships in manna group of lichens from genus Aspicilia. African Journal of Biotechnology. 6: 1154-1160. (SCI-Expanded)
 7. Cansaran, D. Aras, S., Kandemir, İ., Halıcı, M.G. 2006. Phylogenetic Relations of Rhizoplaca Zopf. From Anatolia Inferred from ITS Sequence Data. Zeitschrift für Naturforschung, 61c: 405-412. (SCI-core)
 8. Ergül, A., Kazan, K., Aras, S., Çevik, V., Çelik, H., Söylemezoğlu, G. 2006. AFLP Analysis of Genetic Variation within the two economically important Anotolian Grapevine (Vitis vinifera L.) varietal groups. Genome. 49; 467-475. (SCI-core)
 9. Aras, S., Polat, J.B., Cansaran, D., Söylemezoğlu, G. 2005. Genetic Identification of Büzgülü Grape Cultivars (Vitis vinifera L.) grown in different parts of Turkey by Using RAPD Analysis, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 47:77-82. (SCI-core)
 10. Yıldırım, Ö, Aras, S. Ergül, A. 2004. Response of Antioxidant Systems to Short –Term NaCl Stress in Grapevine Rootstock-1616C and Vitis vinifera L. cv. Razakı, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 46:151-158. (SCI-core)
 11. Ağaoğlu Y. S., Ergül A., Aras S. 2004. Molecular characterization of salt stres in grapevine cultivars (Vitis vinifera L.) and rootstocks. Vitis. 43(2): 107-110. (SCI-core)
 12. Aras. S., Duran, A., Yenilmez, G. 2003. Isolation of DNA for RAPD Analysis From Dry Leaf Material of Some Hesperis L. Specimens. Plant Molecular Biology Reporter, 21: 461a-461f. (SCI-Expanded)

 

 

 

 

 1. Aras, S., Yılmaz, G., Alpas, İ., Baltacı, V., Tayanç, E., Aydın, P. 2001. Association of Retinal Vein Occlusion with Factor V Leiden and Prothrombin 20210 G:A Mutations. European Journal of Opthalmology, 11(4): 351-355. (SCI-core)
 2. Aras, S., Baltacı, V., Yıldırım, Ö., Savaş, İ., Alpas, I., Sen, E. 2001. Glutathione S- Transferase M1 and T1 Gene Polymorphism in Patients with Lung Cancer Among Turkish Population. Biotechnology and Biotechnological Equipment. 15 (2): 54-61. (SCI-Expanded)
 3. Zhou, Z-H., Han, Y., Wei, T., Aras, S., Chaturvedi, P., Tyler, S., Rani, M., Ransohoff, R. 2001. Regulation of monocyte chemoattractant protein-1 expression by interferon- gamma in human astrocytoma cells: post-induction ferractory state of the gene, governed by its upstream elements. FASEB Journal, 15(2): 383-392. (SCI-core)
 4. Majumder, S., Zhou, L.Z.H., Chaturvedi, P., Babcock, G., Aras, S., Ransohoff, R.M. 1998. Regulation of human IP-10 gene expression in astrocytoma cells by inflammatory cytokines. Journal of Neuroscience Research, 54(2): 169-180. (SCI-core)
 5. Majumder, S., Zhou, L.Z.H., Chaturvedi, P., Babcock, G., Aras, S., Ransohoff, R.M. 1998. P48/STAT-1 alpha containing complexes play a predominant role in induction of IFN-gamma –inducible protein,10 kDa (IP-10) by IFN-gamma alone or in synergy with TNF-alpha. Journal of Immunology, 161 (9): 4736-4744. (SCI-core)
 6. Zhou, Z.H., Chaturvedi, P., Han, Y.L., Aras S., Li, Y.S., Kollattukudy,P.E., Ping, D.,Boss, J.M., Ransohoff, R.M. 1998. IFN-gamma induction of human monocyte chemoattractant protein (hMCP)-1 gene in astrocytoma cells: functional interaction between an IFN-gamma activated site and GC-rich element. Journal of Immunology, 160 (8): 3908-3916. (SCI-core)
 7. Glabinski, A.R., Tani, M., Aras, S., Stoler, M.H., Tuohy V.K., Ransohoff, R.M. 1995. Regulation and Function of Central Nervous System Chemokines. International Journal of Developmantal Neuroscience, 13(3/4): 153-165. (SCI-core)